Jak se někdo kdo propaguje raw, může ztotožňovat s názory Margit Slimákové, která doporučuje jíst maso?

25.11.2016 | Blog

Po uveřejnění tohoto článku "Ja sója zdravá potravina?!" jsem dostala email s otázkou: "Jak se někdo, kdo propaguje raw, může ztotožňovat s názory Margit Slimákové, která doporučuje jíst maso?"

Má odpověď:

To, že v mých článcích někoho cituji (viz. Margit Slimáková), neznamená, že se ztotožňuji se všemi jeho názory, které kdy tento člověk vyslovil či veřejně publikoval. Ztotožňuji se pouze s názory citovaného člověka, které v mém tematicky zaměřeném článku sdílím. V tomto případě jde o GMO sóju, vliv na hormonální hladinu, způsob výroby, obsah hliníku, jak vznikl (odpad) izolovaný sojový protein ...

V článku také uvádím, že paní Margit Slimáková doporučuje jíst tempeh a tofu. Já však tvrdím, že pokud si nedokážete ověřit informace, z jakého zdroje, z jaké země sojový výrobek pochází a jak i kde byl zpracován, od nákupu raději upusťte.

A ještě poslední poznámka. Selský rozum mi i při označení výrobku ze sóji logem BIO či NON GMO přináší další zamyšlení. Je skutečně pravda, že tento výrobek označený uvedenými logy je pro mne bezpečný? A to z důvodu uvedeného v článku. "V EU musí být potraviny s obsahem GM složek nad 0,9 % značeny. A co výrobky pod tuto hranici? I malé množství pod hranici 0,9 % s obsahem GMO složek jsou z časového hlediska u člověka podle mého názoru časovanou bombou, kdy spustí systémovou chybu a nežádoucí reakci v lidském organismu." 

A označení "BIO"? Má také své limity a hranice co do obsahu pesticidů a těžkých kovů. Dnes už totiž díky stříkání polí pesticidy v neuvěřitelném množství, díky leteckému, farmaceutickému, potravinářskému a dalšímu výrobnímu průmyslu naleznete tyto těžké látky v podzemní vodě, v půdě, v kohoutkové vodě, ve vzduchu, ve spadlém sněhu i dešti! A to je třeba si uvědomit, a ne slepě důvěřovat tomu, že když má něco nálepku BIO, tak je to ten nejlepší produkt pod sluncem. A to ani nezmiňuji ty nehorázné sumy, za které se bio produkty prodávají.

Nejsem zastáncem celého toho šílenství kolem loga BIO! Podle mého názoru je to jen byznys, jak vyvolávat v lidech strach a ždímat jejich peněženky. Jedna žena mi vyprávěla, co vše musela denně podstupovat, aby mohla svá domácí jablíčka prodávat jako BIO. Čas, který ji zabralo několikrát denně měření teploty i vlhkosti vzduchu a dalšího papírování i plnění podobných nesmyslů a požadavků, by mohla, jak sama řekla, raději věnovat práci na poli a vypěstovat tak přirozeným způsobem desítky kilogramů zdravé zeleniny a ovoce. 

Jsem zastáncem zpětného obnovování přírody a jejich zdrojů, rekultivace půdy, ochrany přírodních luk a vodních zdrojů, výsadby ovocných sadů a zalesňování zdevastovaných oblastí. Jsem zastáncem přirozeného pěstování rostlinného jídla bez chemie, tak jak to bylo běžné v době mého dětství před nástupem supermarketů a slovo BIO tehdy ještě nikdo neznal. Každému vyrostlo všechno, co zasadil, bez chemie, bez postřiků, bez umělých hnojiv. To je ten směr, ke kterému by se lidé měli vrátit a také jakým způsobem pěstované produkty by měli poptávat v obchodech. K přirozenému pěstování ovoce a zeleniny se není tak těžké vrátit. Můžete začít každý sám, třeba jen pouhým pěstováním čerstvé a výživné pšeničné trávy na svém okenním parapetě po celý rok, místo nakupování takovéto pšenice či zeleného ječmene v prášku zabaleném v hliníkovém či plastovém obalu s kdoví jakým původem a s kdoví jakým způsobem velkoplošného pěstování.

Když jsem se snažila od českého zástupce jednoho z největších výrobců zeleného ječmene zjistit, jakými BIO hnojivy je tato plodina hnojena a jaké je složení těchto BIO hnojiv (jelikož i to ovlivňuje kvalitu výsledného produktu, protože i ono hnojivo se kořenovým systémem rostlin dostane do nadzemních částí, které pak zkonzumujete), tento zástupce mi nebyl schopen na mou otázku vůbec odpovědět ...?!  

Další kapitola je to, že EU a její politika všem lidem hází klacky pod nohy. Člověk snažící se poskytnou přirozeně léčivý produkt s bylinkami jej vlastně ani nesmí prodávat, jelikož uvést na obalu léčivé účinky je v současnosti zakázáno. Člověk prodávající semínka starých odrůd rostlin, neovlivněných zásahem ruky genetických inženýrů, už také nemá v naší zemi šanci tato semínka beztrestně a veřejně prodat. Téměř každý ovocný stromeček, který chcete na své zahradě zasadit a vypěstovat si tak své vlastní BIO ovoce má na svém mladém kmínku štítek se slovy: "Schváleno EU" ... Co to asi v důsledku znamená si jistě dokážete už sami domyslet. 

Jediné řešení, jak se tomuto zmatku a nehorázné manipulaci v potravinářském průmyslu vyznat, je příprava maximálního množství jídla ve Vaší vlastní kuchyni, omezení návštěv v supermarketech na minimum, pěstování si maximálního množství rostlin, jaké jste schopni pokrýt, sami doma a začít se zajímat a výrazně podporovat vaše místní farmáře i třeba sousedy, o kterých víte, že se snaží zachovat přirozený způsob pěstování rostlin bez chemie, postřiků a umělých hnojiv i když nemají ani jediný certifikát s označením BIO produkce. Mluvte s nimi, navštěvujte je, pomáhejte s odbytem jejich produktů, jen tak se návrat zase k přirozenému pěstování může vrátit zpátky do původního záměru celé PŘÍRODY, který je, byl a bude vždy lidem poskytovat zdravé a kvalitní jídlo. 

 

Autor článku: Eva Benek

Přidejte se do diskuse